reede, 12. oktoober 2007

Valik filminduse mõisteid

composition, kompositsioon

visuaalne stseeni kujundamine ja üles seadmine. Sisaldab endas nii üleüldist tasakaalu elementide vahel, vaatevälja, tekstuuri, mis on kõik väga tähtsad osad üleüldise esteetiliselt nauditava pildi juures. Hea kompositsioon tagab nauditava filmivaatamise.

cutaway, vahelõik

võte, kui filmitakse midagi muud, kui põhitegevust. Sellega välditakse järske "hüppeid" erinevate tegevuste vahel

http://youtube.com/watch?v=D9_nDGre6yA

depth of field, teravussügavus

näiliselt teravalt kujutatud ala pildil. See sõltub, kui kaugel on filmitav kaamerast, kaamera läätsede pikkusest ning ava seadetest.

http://youtube.com/watch?v=f5AEcPWtUgI

dolly, (liikuva kaamera võte)

kaamera liikumine filmitava juurde või sellest eemale. Tulemuseks on dramaatilisem perspektiivi muutus kui seda saavutab zoomi kasutamine.

http://youtube.com/watch?v=UbZAgdVELs0

field of view, vaateväli

võtte laius, mis on nähtav konkreetse objektiiviga konkreetse fookuskauguse korral.

framing, raamimine

läbi kaamera silma seatakse komponeeritakse kokku filmitav, võtte nurk, säri, teravussügavus ning vaateväli

headroom, pea ruum

vaba ruum filmitava pea ning ülemise raami vahel. Liigne vaba ala jätab mulje, et filmitav vajub pildist ära. Liiga väike ruum võib "kaduda", kui filmi näidatakse hiljem televiisorist, mis lõikab ära teatud osa filmitud pildist.

http://youtube.com/watch?v=j6CSPWEoVhM

long shot, kaugvõte

filmitav objekt või inimene on kauguses, näidatakse laia perspektiivi ümbrusest.

http://youtube.com/watch?v=3VS2iNhz180

medium shot, keskvõte

igasugune perspektiiv kaugvõtte ja lähivõtte vahepeal. Filmitavast on näha tavaliselt õlad ning pea.

nose room, nina ruum, vaateväli

vahemaa, mis jääb filmitava inimese ning pildi raami vahele, seal pool, kuhu filmitav vaatab.

over-the-shoulder shot, üle õla võte

filmitav persoon on pildis koos teise inimese õla ja peaga, mis asetsevad tast eespool. Kasutatakse palju intervjuude juures.

pan, üle liikumine

horisontaalne kaamera liikumine oma teljel paigal asendis. Kaamera liikumine paremale jätab mulje filmitava liikumisest vasakult paremale üle ekraani, kaamera liikumine paremale jätab mulje aga filmitava liikumisest paremalt vasakule üle ekraani.

http://youtube.com/watch?v=W0SSwaR8YKU

point-of-view, vaatepunkt

(POV) võte, mida tehakse justkui filmitava silme läbi.

http://youtube.com/watch?v=5dHvIEzeLyk


rack focus, fookuse libistamine

filmija fokuseerimine ühelt objektilt teisele, tõmbamaks vaataja tähelepanu vajalikku kohta. (Kui kaadris on kaks inimest, üks eespool, teine tagapool, siis filmija algul võtab fookusesse esimese ning mingil hektel teravikustab hoopis tagumise peale.)

http://youtube.com/watch?v=vzC0Ek6X5FY

rule of thirds, kolmaniku reegel

kompositsiooni tehnika, mis asetab tähtsamad flmitavad objektid kujutletavatele joontele või nende ristumispunkti. Jooned asetsevad samuti, nagu on trips-traps-trulli mängus.

http://youtube.com/watch?v=GjFUGAV2dqM

scene, stseen

omavahel seotud võtete kogum. Tavaliselt koosneb teatud tegevusest ühes teatud kohas.

selective focus, selekteeriv fookus

fookus, millega juhitakse vaataja tähelepanu mingile kindlale objektile või isikule.

shot, võte

üksiku tegevuse võte, kokku pannes moodustavad stseeni.

tilt

vertikaalne kaamera liikumine üles või alla. Kaamera liikumine üles jätab effekti filmitava liikumisest ülevalt ekraaniservast allapoole, kaamera liikumine alla vastupidise effekti.

tracking, järgimine

Kaamera liikumine paralleelselt koos filmitavaga. Filmitava ja kaamera vahele jääb üldiselt fikseeritud kaugus.

http://youtube.com/watch?v=PtEjyow_5Z8

whip pan

Üleliikumine, kus kasutatakse näiteks nii üles kui lähemale liikumist, zoomimist.

http://youtube.com/watch?v=r9kTIK8vTVk

zoom, suurendama-vähendama

Filmitavade objekide toomine visuaalselt lähemale, ning näitamaks siis kas vähem või rohkem filmitavat ümbrust.

kasutatud: http://www.videomaker.com/article/10667/

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.